fbpx

Casa Il Cipresso (Het Boske BVBA) – algemene voorwaarden voor onze gasten

We hopen je een fijn verblijf te kunnen bieden in een van onze vakantiehuizen.
Voordat dit zo ver is, zullen de volgende stappen worden doorlopen:

  • aanbieding op onze website;
  • boeking (ook wel reservering genoemd), hiervan ontvang je een boekingsbevestiging;
  • (aan)betaling voorschot 30% van het totaalbedrag, waarna de boeking definitief is en de reisdatum voor jou vaststaat;
  • uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum én als de volledige reissom is betaald, ontvang je van ons een tweede mail als definitieve bevestiging. Samen met de eerder ontvangen boekingsbevestiging en deze algemene voorwaarden, vormen deze de reisovereenkomst;
  • dan is het tijd voor je welverdiende verblijf. Hier wordt de waarborg ter plaatse cash/ met bancontact betaald.

1 Onze aanbieding en de boeking

1.1 Website informatie. De informatie van een vakantiehuis op onze website is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomen met de huidige situatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er inmiddels een nieuwe bank in het vakantiehuis staat of dat de bakker toch net iets verder lopen is. Zolang dit niet om
grote verschillen gaat, kun je ons hier niet op aanspreken. Anders horen wij het graag.

1.2 Vergissing. Als het duidelijk is dat wij een vergissing hebben gemaakt, bijvoorbeeld de reissom op onze website is niet realistisch, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

1.3 Definitieve boeking. Als je een boeking maakt is de boeking pas definitief nadat Casa Il Cipresso (Het Boske BVBA) de (aan)betaling van het voorschot heeft ontvangen.

1.4 Gast (contact) informatie. De informatie die wij van jou en je reisgezelschap opvragen hebben wij nodig voor de boeking. Hoe wij omgaan met deze gegevens, lees je in ons privacy
beleid op www.casailcipresso.be. Mocht je of iemand van het reisgezelschap geestelijke of lichamelijke bijzonderheden hebben, dan kunnen wij hier alleen rekening mee houden als we dit
voorafgaand het verblijf vernemen.

2 Reissom

2.1 Betaling. De reissom betaal je volledig in euro’s. Bij betaling geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van Het Boske BVBA: BE61 1431 1855 4717. Als je in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor eigen rekening.

2.2 Betaaltermijn. Nadat je een boeking hebt gemaakt ben je verplicht direct 30% van de reissom te betalen. Pas na deze betaling is de boeking definitief. Mocht je een aanbetaling hebben gedaan,
dan betaal je uiterlijk 6 weken voor aankomst het resterende deel van de reissom. Wanneer je binnen 6 weken voor aankomst boekt, dan betaal je direct de volledige reissom.

2.3 Borg en bijkomende kosten. Voor dit vakantiehuis geldt een borg van 500 Euro. Dit dien je cash of met bancontact te betalen bij aankomst. Bij vertrek (na een positief nazicht van het vakantiehuis) ontvang je de borg terug.

2.4 Te laat. Als wij de reissom (en borg) niet binnen de betaaltermijn ontvangen, zelfs niet na een betaalherinnering, dan zullen wij de reisovereenkomst beëindigen en de annuleringskosten en
eventuele incassokosten in rekening brengen. Je begrijpt dat na beëindiging van de reisovereenkomst andere gasten het vakantiehuis kunnen boeken en dat wij jou bij te late betaling niet meer garanderen dat het vakantiehuis nog beschikbaar is.

2.5 Annuleringsverzekering is niet inbegrepen en wordt ook niet door ons aangeboden.

3 Wijziging en annulering

3.1 Wijziging. Casa Il Cipresso (Het Boske BVBA) kan een kleine wijziging maken in de reisovereenkomst, maar hierover zullen wij je duidelijk informeren. Bij een grotere wijziging zullen wij je
vragen of je deze accepteert of liever de boeking annuleert. Mocht je de reisovereenkomst willen wijzigen, bijvoorbeeld de aankomstdatum aanpassen of een ander vakantiehuis willen, dan brengen wij hiervoor kosten in rekening die gelijk zijn aan de annuleringskosten.

3.2 Annulering door Casa Il Cipresso (Het Boske BVBA). Natuurlijk stellen wij je liever niet teleur, maar het kan voorkomen dat wij de definitieve boeking annuleren de eerste werkdag na de
boeking. Je ontvangt dan de (aan)betaling terug. Wij verwerken annuleringen op werkdagen. Als een annulering ons na het einde van een werkdag bereikt, verwerken wij de annulering op de
eerstvolgende werkdag. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de annuleringskosten.

4 Verblijf

4.1 Inchecken kan tussen15u00-16u00.

4.2 Uitchecken kan tot ten laatste 11u00. Ben je niet op tijd uit het vakantiehuis vertrokken dan zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.

4.3 Verwachtingen. Net zoals jij van ons verwacht dat wij je een fijn verblijf bieden, verwachten wij ook van jou dat je en je reisgezelschap zich als goede gasten gedragen volgens de instructies
van ons als huiseigenaar/beheerder. Hieronder verstaan wij in ieder geval dat je en je reisgezelschap geen hinder en overlast veroorzaken; (ii) gebruik maken van beddengoed op de bedden;
(iii) het huis weer achterlaten zoals bij aankomst aangetroffen en de vaat is gedaan. Mocht dit niet gebeuren, dan kunnen wij de (schoonmaak)kosten in rekening brengen of de
reisovereenkomst beëindigen. In dit geval heb je geen recht op een vergoeding.

4.4 Schade. Het kan natuurlijk gebeuren dat je of je reisgezelschap schade in of rond het vakantiehuis veroorzaakt. Meld de schade zo snel mogelijk bij de huiseigenaar/beheerder en bij ons, zo komt niemand voor verrassingen te staan. Je bent in dit geval aansprakelijk voor deze schade. Veel schadegevallen worden door je eigen familiale verzekering gedekt.

4.5 Hulp en assistentie. Heb je dringende persoonlijke hulp of assistentie nodig tijdens het verblijf, bel dan meteen de huiseigenaar/beheerder. De telefoonnummers vind je onderaan in de
algemene voorwaarden.

4.6 Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Stel dat er zich omstandigheden voordoen die van invloed zijn op het verblijf en waar je en wij niks aan kunnen veranderen. Hier moet
worden gedacht aan omstandigheden waarbij het Calamiteitenfonds een calamiteit heeft vastgesteld of een negatief (rood) reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit
geval kun je de reisovereenkomst beëindigen en dan zullen wij de reissom terugbetalen. Omstandigheden die je hebt kunnen verzekeren door middel van een reis- of annuleringsverzekering
vallen hier niet onder. Voor eventuele kosten als gevolg van deze omstandigheden zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandighe-den
door jouw toedoen of van het reisgezelschap of van derden. Bijvoorbeeld wanneer er plaatselijk problemen zijn met de elektriciteit of het water, er sprake is van buitengewone weersomstandigheden of brand in het vakantiehuis.

5 Niet naar verwachting

5.1 Melding ter plaatse. Voldoet het verblijf helaas niet aan de verwachting, meld dit dan direct bij de huiseigenaar/beheerder. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om met een passende
oplossing te komen, mits deze oplossing mogelijk is en niet al te hoge kosten met zich meebrengt. Als je niet op bovenstaande wijze bij ons kenbaar maakt dat het verblijf niet naar
verwachting is dan verliest je het recht op een vergoeding.

5.2 Klacht. Heeft de tekortkoming dusdanig veel invloed op de rest van het verblijf en is het niet mogelijk om een oplossing of alternatief te vinden, dan is er de mogelijkheid om de
reisovereenkomst te beëindigen en heb je eventueel recht op vermindering van de reissom. Als wij niet binnen redelijke termijn met een passende oplossing zijn gekomen, kun je een klacht
indienen zoals aangegeven op onze website. Doe je dit uiterlijk binnen 2 maanden na het verblijf, dan behandelen wij de klacht binnen 1 maand.

5.3 Geschillencommissie. Wij hopen het natuurlijk niet, maar wanneer de klacht niet naar tevredenheid door ons is behandeld is er de mogelijkheid om de klacht door te sturen naar de
rechtbank te Houthalen.

6 Om verwarring te voorkomen

6.1 Ook zakelijke gasten zijn welkom. Ons vakantiehuis wordt ook verhuurd voor zakelijke reizen.

6.2 Vakantie. Omdat het om een vakantie moet gaan, kun je bij ons een vakantiehuis maximaal voor 3 maanden boeken.

6.3 Meerderjarig. Je kunt alleen een boeking maken als je 18 jaar of ouder bent.

6.4 Groep jongeren. Dit vakantiehuis is voornamelijk bestemd voor familiegroepen, dus groepen welke uitsluitend bestaan uit jongeren worden hier niet toegelaten. Onder jongeren verstaan wij
personen tot 25 jaar. Een boeking in strijd hiermee zal worden geannuleerd en de annuleringskosten zullen in rekening worden gebracht.

6.5 Feesten, evenementen en bijeenkomsten met genodigden. Het vakantiehuis is bedoeld voor jou en je reisgezelschap. Het organiseren van feesten, evenementen of bijeenkomsten met
genodigden anders dan personen uit het reisgezelschap is niet toegestaan. Wij zullen dan de reisovereenkomst beëindigen en (schoonmaak)kosten in rekening brengen.

6.6 Recht. Het Belgische recht is van toepassing.
Vakantiehuis Casa Il Cipresso
Wolfsdal 68 • 3550 Houthalen-Helchteren
011 57 10 93
info@casailcipresso.be
www.facebook.com/casailcipresso
Officiële bedrijfsnaam: ‘t Boske BVBA
Wolfsdal 49
3530 Houthalen-Helchteren
011 57 10 93